Intel Core i3, Core i5, Core i7 хоорондын ялгаа

Intel корпраци нь 2010 онд Core 2 Duo болон Core 2 Dual CPU-нүүдийн үйлдвэрлэлээ зогсоосон юм. Core нь intel-ийн ирээдүй болсон гэж тэд үзсэн бололтой. 

Core i3: – Хүчин чадал бага

– 2-оос 4 хүртэлх цөмтэй
– 4-н ороомог утастай
–  Өндөр хүчтэй ажиллахад зориулагдсан
– 3-аас 4 хүртэлх cache санах ойтой
– 32 нанометр силиконтой. Өөрөөр хэлбэл халалт, цахилгаан бага зарцуулдаг

Core i5: – Хүчин чадал дундаж үзүүлэлттэй 

– 2-оос 4 хүртэлх цөмтэй
– 4-н ороомог утаснуудтай
– Турбо тохиргоотой. Шаардлагагүй тохиолдолд өөрийгөө унтраадаг
–  Өндөр хүчтэй ажиллахад зориулагдсан
– 3-аас 8 хүртэлх cache санах ойтой
– 32-оос 45 нанометр силиконтой.

Core i7: – Одоогийн байдлаар хамгийн их хүчтэй нь 

– 4-н цөмтэй
– 8-н ороомог утастай
– Турбо тохиргоотой. Шаардлагагүй бол өөрийгөө унтраадаг
–  Өндөр хүчтэй ажиллахад зориулагдсан
– 4-өөс 8 хүртэлх cache санах ойтой
– 32-оос 45 нанометр силиконтой.

 

Энд зөвхөн хоорондын харьцааг бичсэн. Мэдээж i3, i5, i7 маань graphic кардны багтаамжийг өөртөө давхар агуулдагаараа бусдаас илүү. Мөн өөр маш олон зүйлс бий бөгөөд тэдгээр болгоны талаар дурьдаагүй болно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *