15 бараа олдсоноос 1–12 - ийг харуулж байна.

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

6T Seagate SATA

660,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

4T Seagate SATA

395,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

3T Seagate SATA

295,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

2T Seagate SV35

237,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

2T Seagate SATA

207,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

Notebook HDD 1T

180,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

Notebook HDD 750G

160,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

500G Seagate SATA

145,000 

Хадгалах төхөөрөмж /HDD/

1T Seagate SATA

144,000